BRANCHEN KØRER I HØJESTE GEAR

De danske hightech virksomheder drøner afsted for fuld udblæsning. Det samme gør konsulentbranchen. Gilad Mizrahis første 6 måneder som direktør i TechPeople har budt på masser af udfordringer og ny læring. Og det går stærkt, skulle vi hilse og sige.

Markedets tilstand er sådan, at virksomhedernes behov for konsulenter er rigtig stort. Vi får mange forespørgsler fra vores kunder og vi gør en stor indsats for at finde egnede folk til dem. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en udfordring at finde konsulenter. Efterspørgslen er simpelthen større end udbuddet.

Derfor arbejder vi med forskellige tiltag for at få adgang til flere konsulenter, både her i landet og i udlandet, siger Gilad og peger på, at der er behov for softwarefolk i alle discipliner. Ikke mindst ekspertise i C++ er i høj kurs og det samme er ekspertviden inden for Bluetooth og DSP. Specialister inden for mekanik er der også hårdt brug for. Ligeledes er erfarne projektledere efterspurgte.

Stærkere sourcing

For at imødekomme den store efterspørgsel arbejder TechPeople på at styrke sin sourcing-afdeling. Gilad og hans team vil bruge endnu flere kræfter på at finde egnede kandidater, både i Danmark og i udlandet. Især når det gælder udenlandske konsulenter ligger der et stort arbejde i at finde de rigtige profiler og sikre, at de har de rigtige kvalifikationer. TechPeople satser også på at styrke sit Aarhus-kontor for at finde endnu flere gode konsulenter til de vestdanske kunder.

Fortsat flytteplaner
Desuden går man fortsat med flytteplaner. Allerede ved årsskiftet begyndte Gilad, der også er direktør for Data Respons Danmark, jagten på et domicil med fælles indgang og reception. De helt rigtige lokaler er ikke fundet endnu, men for nuværende er de to virksomheder allerede begyndt at dele en række administrative funktioner. Samarbejdet vil dog kun være indadtil. Udadtil sker der ingen ændringer. Man bibeholder hver sin identitet og forretningsmæssige fokus.

Travlt og spændende
Alt i alt har Gilad haft et intenst første halvår som nyudnævnt TechPeople-direktør.

Jeg har tidligere arbejdet som både udvikler og projektleder i forgængeren for TechPeople, Embedit. Nu får jeg som direktør nye perspektiver på virksomheden. Jeg kommer gradvis længere og dybere ind i ledelsesopgaven og lærer både kunder og konsulenter bedre og bedre at kende, siger Gilad, der forventer, at det rekordhøje aktivitetsniveau i 1. halvår 2021 fortsætter året ud.